ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice

Poradnia dla Osób Uzależnionych
od Środków Psychoaktywnych
oraz Współuzależnionych

Stowarzyszenie działające na rzecz przecwidziałania narkomanii.

W ramach działalności Poradni dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
i Współuzależnionych prowadzimy:

– psychoterapię indywidulaną dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych

– psychoterapię grupową dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych

-poradnictwo dla osób potrzebujących wsparcia oraz informacji w obszarze uzależnień
od substancji psychoaktywnych

-programy profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem

Pomoc, której udzielamy jest darmowa.

Działamy na terenie miasta Katowice i miast ościennych.

PTZN Katowice jest również realizatorem specjalistycznego szkolenia w dziedzinie psychoterapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (szkolenie jest płatne)