Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice

Poradnia dla Osób Uzależnionych
od Środków Psychoaktywnych
oraz Współuzależnionych

Stowarzyszenie działające na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

W ramach działalności Poradni dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnionych prowadzimy:

– psychoterapię indywidulaną dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych

– psychoterapię grupową dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych

-poradnictwo dla osób potrzebujących wsparcia oraz informacji w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych

-programy profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem

Pomoc, której udzielamy jest darmowa.

Działamy na terenie miasta Katowice i miast ościennych.