40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ODDZIAŁ KATOWICE

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice

– Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych oraz Współuzależnionych

Stowarzyszenie działające na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

W ramach działalności Poradni dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych i Współuzależnionych prowadzimy:

– psychoterapię indywidulaną dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych – psychoterapię grupową dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych -poradnictwo dla osób potrzebujących wsparcia oraz informacji w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych -programy profilaktyczne dla osób zagrożonych uzależnieniem Pomoc, której udzielamy jest darmowa. Działamy na terenie miasta Katowice i miast ościennych.