40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Informacje o egzaminie

Poradnia Terapii Uzależnień

Regulamin dotyczący organizacji egzaminu w „nowej ścieżce” KCPU

(szkolenia rozpoczęte w 2020 r. i 2021 r.) : 

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=12914766