ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Nasza kadra

Jolanta Fura – przewodnicząca PTZN Katowice, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień nr certyfikatu S/0066/2002, wieloletni asystent psycholog w Centrum Psychiatrii w Katowicach, wykładowca i kierownik specjalistycznego szkolenia w zakresie terapii uzależnień od narkotyków PTZN o/Katowice

Barbara Szczyrba-Maroń – zastępca przewodniczącej PTZN Katowice, członek zarządu głównego PTZN, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień 2007; psychoterapeuta, terapeuta rodzinny, certyfikowany realizator programu FreD goes net oraz Candis, pracownik Zakładu Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, psychoterapeuta w Gabinecie Psychoterapii Resilience w Chorzowie

Maria Siwek – pedagog, specjalista profilaktyki problemowej, specjalista psychoterapii uzależnień 2007, certyfikowany realizator programu Candis, edukator HIV/AIDS, specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu NWZOZ SALUS w Jastrzębiu Zdroju

Monika Operchalska – pedagog, specjalista profilaktyki problemowej, specjalista psychoterapii uzależnień 2013, certyfikowany realizator programu FreD goes net oraz Candis, specjalista psychoterapii uzależnień w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu NWZOZ SALUS w Jastrzębiu Zdroju

Tatiana Taraska-Kanowska – pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień 2011, ukończyła studia podyplomowe: Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa w rodzinie, certyfikowany realizator programu Candis, terapeuta OTUA w Rudzie Śląskiej

Wioleta Konarzewska – specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta w drodze do uzyskania certyfikatu, terapeuta EMDR, ukończyła szkołę psychoterapii psychoz, psychoterapeuta w oddziale detencyjnym Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, psychoterapeuta w Ośrodku Psychoterapii Hipokamp w Rybniku

Małgorzata Polecińska – psycholog, specjalista terapii uzależnień, superwizor, wykładowca i kierownik specjalistycznego szkolenia w zakresie terapii uzależnień od narkotyków PTZN o/Katowice

Małgorzata Kowalcze – superwizor z listy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz PTP

Maria Macherzyńska – główna księgowa