Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TELEFON ZAUFANIA
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM ORAZ GRUPA PRACY NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI DLA KOBIET
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
CANDIS - PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD

 

 


Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice od 2011 jest realizatorem ogólnopolskiego programu wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyków – FreD.

Projekt „FreD goes net" ma na celu adaptację i rozpowszechnienie w Europie opracowanego w Niemczech programu profilaktyki selektywnej, opartego o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej i skierowanego do młodych osób używających narkotyków. Uczestnicy programu FreD to osoby po raz pierwszy zatrzymane przez policję w związku z przestępstwem narkotykowym tj. posiadaniem narkotyków. Są to osoby w wieku 13 – 21 r.ż eksperymentujące lub używające narkotyków w sposób szkodliwy (jeszcze nieuzależnione).

Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych. Jest to cykl 3 spotkań, dających w sumie 8 godzin zajęć.

Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat używania narkotyków, zachęcenie do oceny ryzyka i odpowiedzialności, zmiana nastawienia i zachowania związanego z używaniem narkotyków oraz poznanie oferty lokalnego systemu pomocowego.

Efektywność metody i dobre wyniki ewaluacji programu stały się przyczyną stworzenia projektu „FreD goes net". W jedenastu krajach (w tym w Polsce) przeprowadzone zostało pilotażowe wdrożenie programu.

W Polsce program jest wprowadzony od 2009 roku w dwóch miastach – Bydgoszcz oraz Bartoszyce. W roku 2010 wyszkolonych zostało kilkudziesięciu certyfikowanych realizatorów programu, a od 2011 roku program jest wdrażany w 20 kolejnych miastach Polski – w tym w Katowicach.

Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Osoby młode są kierowane do programu FreD najczęściej przez sąd, policję, kuratora, szkołę lub rodziców, stąd program ten wymaga działania systemowego.

 

                        

 

Zapraszamy wszystkich rodziców, pedagogów, nauczycieli oraz kuratorów do kontaktu z nami, jeżeli w Waszym otoczeniu są młodzi ludzie, którzy mają pierwszorazowy "problem" związany z używaniem lub posiadaniem narkotyków lub/ i piciem alkoholu.

Udzielimy szerszej informacji dotyczącej realizacji programu FreD oraz zaprosimy na rozmowę wstępną, a w dalszej kolejności skierujemy młodego człowieka do udziału w zajęciach edukacyjnych programu.

Udział w programie jest bezpłatny.

 

Zapraszamy też wszystkie osoby w wieku 13 - 21 lat, aby kontaktowały się z nami w przypadku, gdy:

- zostały pierwszy raz zatrzymane przez policję za posiadanie narkotyków, picie alkolhu w miejscach publicznych lub inne wykroczenia związane z zażywaniem narkotyków/ piciem alkoholu

- mają pierwszy raz problemy w szkole związane z zażywaniem narkotyków/ pieciem alkoholu 

- pierwszy raz są pod nadzorem kuratora, który zwraca uwagę na ich problemy związane z  używaniem narkotyków, alkoholu.

- mają problemy, trudności, konflikty z rodzicami związane z używaniem narkotyków, alkoholu.

Jeśli w takim przypadku nie wiesz co robić, chcesz poprawić swoją sytuację, zgłoś się do nas, przyjdź na rozmowę i podejmij decyzję o udziale w zajęciach programu FreD.   

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się w małych grupach, a  program jest krótkoterminowy (3 spotkania).

Po zakończeniu zajęć otrzymujesz certyfikat, który możesz pokazać w domu, szkole, a Sąd, policja lub kurator będą przychylniej patrzeć na Twoją "sprawę". 


Pogram wspólfinansowany przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii.


 

KONTAKT:

Realizatorzy programu w Punkcie Konsultacyjnym PTZN Katowice:

Barbara Szczyrba - Maroń; Monika Operchalska

Telefon: 783 225 330 - można zadzwonić ( w godzinach 9 - 16), wysłać sms, nagrać się - oddzwonimy...

 

 

 Więcej informacji dotyczących programu:

Informacje na temat programu FreD http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315

Projekty pilotażowe programu http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=624426

Certyfikowani realizatorzy programu http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=784622


 

 


O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA