O NASNASZA OFERTANASZ ZESPÓŁAKTUALNOŚCISZKOLENIE - specjalista/instruktor terapiiCZYTELNIAGALERIEForumLINKIKONTAKT
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ODDZIAŁ KATOWICE
NASZ ZESPÓŁ

JOLANTA FURA  - PRZEWODNICZĄCA PTZN ODDZIAŁ KATOWICE, CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTZN, PSYCHOLOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, KIEROWNIK SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W DZIEDZINIE TERAPII UZALEŻNIEŃ, W PUNKCIE KONSULTACYJNYM PRACUJE Z  RODZINAMI ORAZ PACJENTAMI INDYWIDUALNYMI, ZATRUDNIONA W CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH PRZEZ WIELE LAT W ODDZIALE DOTOKSYKACYJNYM, OBECNIE W ODDZIALE ZABURZEŃ LĘKOWYCH.

 

 

 

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY/ ZAJĘCIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI:


 

MARIA SIWEK - CZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNEGO PTZN, PEDAGOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, CERTYFIKOWANY EDUKATOR PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ORAZ HIV/ AIDS, REALIZATOR REKOMENDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH TJ. DEBATA, CUKIERKI, MAGICZNE KRYSZTAŁY, TUKA/N. W PUNKCIE KONSULTACYJNYM PROWADZI TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ ORAZ RODZINNĄ, A TAKŻE WYKŁADY, WARSZTATY ORAZ SZKOLENIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI PROBLEMOWEJ. WSPÓŁPRACUJE Z PORADNIĄ SALUS W JASTRZĘBIU ZDROJU.


 

 

 

 

BARBARA SZCZYRBA - MAROŃ - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ PTZN ODDZIAŁ KATOWICE, PSYCHOLOG NA DRODZE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU PSYCHOTERAPEUTY PTP., SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, TERAPEUTA RODZINNY,  
W PUNKCIE KONSULTACYJNYM PROWADZI TERAPIĘ RODZINNĄ ORAZ INDYWIDUALNĄ, A TAKŻE WARSZTATY DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ ORAZ GRUPĘ DLA RODZICÓW. REALIZATOR PROGRAMU WCZESNEJ INTERWENCJI -  FRED ORAZ PROGRAMU CANDIS. ZATRUDNIONA W ZAKŁADZIE PSYCHOLOGII ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH.

 

 

 

 

 

 

MONIKA OPERCHALSKA - PEDAGOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, SPECJALISTA DS. PROFILAKTYKI, REALIZATOR PROGRAMU WCZESNEJ INTERWENCJI - FRED ORAZ PROGRAMU CANDIS, A TAKŻE REKOMANDOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH TJ. DEBATA, CUKIERKI, MAGICZNE KRYSZTAŁY, TUKA/N. W RAMACH PTZN ODDZIAŁ KATOWICE PROWADZI SZKOLENIA I WARSZTATY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, PONADTO W PUNKCIE KONSULTACYJNYM TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ ORAZ RODZINNĄ ORAZ GRUPĘ DLA MŁODZIEŻY EKSPERYMENTUJĄCEJ.

  

 

 

 

TATIANA TARASKA - KANOWSKA - PEDAGOG RESOCJALIZACYJNY, CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEZNIEŃ,
UKOŃCZYŁA STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, STUDIUM TERAPII UZALEŻNIEŃ (PARPA W-WA), STUDIA PODYPLOMOWE: POMOC PSYCHOLOGICZNA  I INTERWENCJE SYSTEMOWE W RODZINIE (UNIWERSYTET SWPS K-CE). ZATRUDNIONA W OŚRODKU TERAPII UZALEŻNIEŃ SP ZOZ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, MOPS-IE (PORADNICTWO D/S NARKOMANII DZIAŁAJĄCE W KIS-IE) W RUDZIE ŚLĄSKIEJ I PTZN-IE W KATOWICACH. PROWADZI TERAPIĘ GRUPOWĄ, INDYWIDUALNĄ, SESJE RODZINNE. PRZEZ KILKA LAT BYŁA KURATOREM SPOŁECZNYM W WYDZIALE KARNYM W RUDZIE ŚLĄSKIEJ.


EWA ORZEŁ - MANTHEY CERTYFIKOWANY SPECJALISTA PSYCHOTERAPII UZALEŻNIEŃ, CERTYFIKOWANY ASYSTENT PSYCHODRAMY EUROPEJSKIEGO INSTYTUTU PSYCHODRAMY, ABSOLWENTKA ŚLĄSKIEJ SZKOŁY PSYCHOTERAPII W PROCESIE CERTYFIKACJI. PRACUJE W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM POD SUPERWIZJĄ. OD 14 LAT PRACUJE W ZAKŁADZIE LECZNICTWA ODWYKOWEGO W PŁAWNIOWICACH. OD 10 LAT PROWADZI GRUPĘ ZAPOBIEGANIA NAWROTOM, NAJPIERW W KATOWICKIM TRIPDU POWRÓT Z „U”, A OBECNIE W PTZN.

 

 

 

 

 

WIOLETA KONARZEWSKA – SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, ABSOLWENTKA WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. OD 2008 ROKU PRACUJE Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI - W PUNKCIE KONSULTACYJNYM „ STACJA”, W PORADNI NEURO- MED W JASTRZĘBIU ZDROJU, A OBECNIE W PORADNI „SALUS” – JASTRZĘBIE ZDRÓJ.  ZATRUDNIONA W  PAŃSTWOWYM SZPITALU DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W RYBNIKU. SZKOLI SIĘ W ŚLĄSKIEJ SZKOLE PSYCHOTERAPII. W PORADNI PTZN  PROWADZI TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ OSÓB UZALEŻNIONYCH ORAZ WSPÓŁUZALEŻNIONYCH


WE WSPÓŁPRACY Z:

 


 

MAŁGORZATA POLECIŃSKA - PSYCHOLOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ, SUPERWIZOR, TRENER TRENINGU PSYCHOLOGICZNEGO, MEDIATOR, KIEROWNIK SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W DZIEDZINIE TERAPII I REHABILITACJI UZALEŻNIEŃ PTZN ODDZIAŁ KATOWICE, W RAMACH KTÓREGO PROWADZI WYKŁADY, WARSZTATY , TRENINGI ORAZ SUPERWIZJE, TERAPEUTA  OŚRODKA REHABILITACYJNEGO DLA UZALEŻNIONYCH OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH W CZECHOWICACH - DZIEDZICACH.

 


BARBARA PRUSINOWSKA - OPALSKA - PEDAGOG, SPECJALISTA TERAPII UZALEŻNIEŃ W TRAKCIE CERTYFIKACJI, MA UKOŃCZONE STUDIUM UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOLOGICZNYCH Z ZAKRESU POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM OD ALKOHOLU I ICH RODZINOM, PRACUJE W NZOZ MERKURY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, W RAMACH DZIAŁALNOŚCI PTZN O/KATOWICE REALIZUJE AUTORSKIE SPOTKANIA INFORMACYJNO - EDUKACYJNE, PORADNICTWO RODZINNE I KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

 

 

 

 

 
SUPERWIZOR:

 


 MAŁGORZATA KOWALCZE 

 


PRZY POMOCY:

 MARIA PIETRYKA - ODPOWIEDZIALNA ZA ZAOPATRZENIE I SPRAWY ORGANIZACYJNE W PUNKCIE KONSULTACYJNYM PTZN ODDZIAŁ KATOWICE

 

 


KSIĘGOWA:

 

MARIA MACHERZYŃSKA