Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
Dla pedagogów po wakacyjnej przerwie..
Współuzależnienie - owinięci trującym bluszczem
Czy ja lub ktoś z moich bliskich może być uzależniony?
Bliżej siebie, dalej od narkotyków...
Dziecko jest dla siebie kosmosem
Podstawy prawne działań profilaktycznych
Narkotyki -najlepsze wyjście nie wchodzić!
Narkotyki - czy to może dotyczyć mojego dziecka?
Uzależnienie - zdradziecki wąż
Dla pedagogów po wakacyjnej przerwie..

 

Pedagogom po wakacyjnej przerwie... 

 

 

                                                                                                                                 „Miej oczy szeroko otwarte, a usta otwieraj powoli…”/chińskie/


Rusza kolejny rok szkolny. Przez błogi wakacyjny czas nie zniknęły jednak dotychczasowe problemy czy zagrożenia wobec młodego człowieka. Jednym z głównych- uznawanych przez większość społeczeństwa – to problem używania narkotyków. Niesie on przecież istotne zagrożenia szans rozwojowych i edukacyjnych młodego pokolenia. A to z całą pewnością zawodowa „bolączka” Was psychologów, pedagogów i wychowawców. Kompetentny wychowawca najpierw obserwuje, stara się zrozumieć motywy negatywnego postępowania ucznia, a dopiero potem wyciąga wnioski i podejmuje skuteczną pracę wychowawczą. Młodzi ludzie wiele mają do powiedzenia również w sprawie narkotyków, Warto tego posłuchać. Wiele razy uczeń w zaufaniu przyzna się do problemu w szkole niżeli w domu .Istotnym jest, by profilaktyka narkotykowa była oparta na dialogu z młodzieżą, budowaniu klimatu wzajemnego zaufania – co sprzyja otwartej rozmowie.
Kilka skutecznych metod kierowania klasą ( nie tylko podczas warsztatów profilaktycznych):
 • Budowanie dobrych relacji między klasą jako zespołem i poszczególnymi uczniami
 • Podkreślanie pozytywnych działań całego zespołu jak również poszczególnych jego członków
 • Krytykowanie uczniów na osobności
 • Wyciąganie konsekwencji
 • Bazowanie na mocnych stronach ucznia; na tym co uczeń robi dobrze
 • Unikanie ironii, sarkazmu, poszanowanie godności ucznia
 • Budowanie klasowych zasad
 • Zapobieganie zamiast karania
 • Zachowywanie spokoju
 • Natychmiastowe działanie w sytuacji agresji czy przemocy
 • Chwalenie klasy jako grupy i poszczególnych osób
 • Okazywanie cierpliwości i wyrozumiałości
 • Zachowywanie poczucia humoru
 • Informowanie rodziców nie tylko o negatywnych, ale głównie pozytywnych działaniach ich dzieci


Z nowym rokiem kolejne wyzwania, które czekają na Państwa. Życzymy wszelkiej pomyślności i zadowolenia z wykonywanej pracy. W sprawach związanych z działaniami profilaktycznymi na terenie szkoły czy też w pracy z uczniami wyrażamy gotowość wsparcia i pomocy.

autor:
Maria Siwek
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA