Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
Dla pedagogów po wakacyjnej przerwie..
Współuzależnienie - owinięci trującym bluszczem
Czy ja lub ktoś z moich bliskich może być uzależniony?
Bliżej siebie, dalej od narkotyków...
Dziecko jest dla siebie kosmosem
Podstawy prawne działań profilaktycznych
Narkotyki -najlepsze wyjście nie wchodzić!
Narkotyki - czy to może dotyczyć mojego dziecka?
Uzależnienie - zdradziecki wąż
Dziecko jest dla siebie kosmosem


Dziecko jest dla siebie kosmosem

                                                   
                                                                                                                                                                        Antoni Kępiński
Kosmos- ogromna przestrzeń, czasem ciemność którą musimy poznać .Rodzi się w nas strach i ciekawość . Dziecko i jego świat właśnie przypomina mała
planetę umieszczoną w otchłani …
Kosmos może się nam kojarzyć z wszystkim tym, co otacza dziecko i jaką zdobywa wiedzę to od nas zależy jakie wiadomości przekażemy dziecku i czego je nauczymy. My możemy sprawić, ze pustka i ciemność wypełni się kolorami, a to co niebezpieczne będzie można ominąć.


Będąc realizatorką różnych programów profilaktycznych chciałam podkreślić jak ważnym elementem jest profilaktyka wprowadzana w coraz to młodszym wieku.
Profilaktyka prowadzona poprzez zabawę czy bajkę staje się bezpiecznym źródłem wiedzy w jaką wyposażamy dziecko. Każdy program profilaktyczny odpowiednio przystosowany do wieku rozwojowego dziecka staje się dla niego parasolem ochronnym i zwiększa bezpieczeństwo, co niesie za sobą pozytywne skutki. W trakcie prowadzenie programów profilaktycznych czy warsztatów w świetlicach można zauważyć, że miejsca te wspierają dziecko jak i chronią a dodatkowe zajęcia profilaktyczne staja się atrakcja dla dzieci a co najważniejsze uczą ( jak się zachowywać w różnych sytuacjach, co może być niebezpieczne, gdzie szukać pomocy).Nauka poprzez zabawę wzmacnia atrakcyjność zajęć oraz dzieci lepiej zapamiętują zdobytą wiedzę.

Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się integracji, pomagania sobie, rozwijają swoją wyobraźnię, przestrzegania zasad oraz dbania o bezpieczeństwo. Warsztaty pomagają zrozumieć tematykę uzależnień oraz uświadomić jak niebezpieczne jest to dla każdego. W trakcie trwania programu dzieci malują oraz omawiane są prace, jest to możliwość do zaprezentowania swojej osoby a jednocześnie poprzez wsparcie innych dzieci wpływamy na poczucie własnej wartości danej osoby. Dzieci uczęszczające do świetlicy to większości rodziny ubogie bądź patologiczne. W takim środowisku dzieci są bardziej narażone na kontakt z alkoholem bądź narkotykami. Dlatego też dzieci te posiadają duża wiedzę na temat alkoholu czy narkotyków. Domowe problemy stają się doświadczeniem dla dziecka na całe życie ale i także wzorcem niekiedy do naśladowania. Miejsce które zapewnia bezpieczeństwo oraz zapełnia czas wolny to świetlica w której oprócz zabawy możemy także zaproponować realizację zajęć profilaktycznych oraz programów profilaktycznych.


Chciałabym podziękować Świetlicy św. Jacka, Świetlicy św. Brata Alberta oraz Świetlicy św. Agaty za udział w programach profilaktycznych oraz warsztatach realizowanych przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.


 
Autor:

Monika Operchalska
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA