O NASNASZA OFERTANASZ ZESPÓŁAKTUALNOŚCISZKOLENIE - specjalista/instruktor terapiiCZYTELNIAGALERIEForumLINKIKONTAKT
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ODDZIAŁ KATOWICE
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TELEFON ZAUFANIA
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM ORAZ GRUPA PRACY NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI DLA KOBIET
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
CANDIS - PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
Po skompletowaniu grupy, w terminie do sutalenia, zapraszamy na grupę edukacyjno - profilaktyczą dla młodzieży.

Grupa przeznaczona jest dla młodzieży eksperymnetującej z narkotykami lub innymi używkami.

Na zajęciach grupowych młodzież ma okazję porozmawiać o swoich doświadczeniach, zdobyć lub poszerzyć wiedzę  dotyczącą narkotyków, dopalaczy lub innych używek, zastanowić się nad korzyściami, jak i stratami wynikająymi z używania narkotyków, dopalaczy, alkoholu.
Celem jest refleksja oraz skonfrontowanie wiedzy własnej z wiedzą innych oraz naukowymi doniesieniami i doświadczeniami związanymi z zywaniem substancji psychoaktywnych. Jednocześnie zachęcamy młodzież do spotkań indywidulanych lub/ i uczestnictwa w poszerzonej grupie profilaktycznej programu FreD goes net.

Grupę prowadzi Monika Operchalska - pedagog, specjalista profilaktyki oraz specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji, od lat pracująca z młodzieżą.
Jeśli jesteś rodzicem, pedagogiem i wiesz lub podejrzewasz, że Twoje dziecko/ Twój uczeń bierze/brało narkotyki bądź inne używki (nawet jednorazowo), zachęć je/go do uczestnictwa w naszej grupie!