Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
NASZ STATUT
NASZE WŁADZE
KTO NAS WSPÓŁFINANSUJE?
TROCHĘ HISTORII.. CZYLI JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
TROCHĘ HISTORII.. CZYLI JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
 


O naszej historii słów klika…

 
 
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, PTZN (ang. Polish Society for Prevention of Drug Abuse) – polska organizacja pozarządowa, powstała w 1983 roku jako Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii (TZN). W 1998 roku zmieniono nazwę towarzystwa dodając słowo "Polskie"1. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Statutowym celem naszego stowarzyszenia jest przeciwdziałanie uzależnieniu i skutkom uzależnienia od narkotyków, alkoholu, palenia tytoniu i innych substancji psychoaktywnych.
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii skupia wokół siebie ludzi, którzy w swojej pracy zawodowej lub w wyniku okoliczności życiowych zaangażowani są w problem narkomanii (lekarze, terapeuci, nauczyciele, naukowcy, funkcjonariusze organów ścigania, społecznicy, rodzice i wychowawcy)2 – treść taką znajdą w swych podręcznikach studenci kierunków społecznych. Początkowym zadaniem i funkcją stowarzyszenia było stworzenia silnego „lobby antynarkomańskiego” utrzymującego problem narkomanii w centrum zainteresowania opinii publicznej3, przede wszystkim zajęto się profilaktyką.
Katowice - miasto w aglomeracji śląskiej to z pewnością miejsce, gdzie potrzeba pomocy w sytuacji problemów z narkotykami i uzależnieniami była duża. Podjęto się więc tu działań pomocowych w strukturach stowarzyszenia, które miało swój ogólnopolski zasięg.
Początkowo miejscem udzielanych porad rodzinom i bliskim osób uzależnionych była siedziba Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta (przy ul. Powstańców Śląskich). Dyżury pełniono dwa razy w tygodniu. Z biegiem czasu otrzymaliśmy pierwszy lokal przy ul. Mariackiej, potem przy ul. Młyńskiej 21, by od roku 2007 zająć lokal przy ulicy Warszawskiej 19, gdzie do dziś jest siedziba katowickiego oddziału PTZN. Zmiany lokalowe to również związane z nimi zmiany związane z kadrą i propozycjami pomocy dla mieszkańców Katowic i województwa śląskiego.
Oprócz siedziby stowarzyszenia uruchomiliśmy na terenie miasta dwa punkty odpowiedzialne za działalność świetlic wraz z propozycją zajęć sportowych.
Dziś katowicki oddział cieszy się istotnym miejscem w strategii lokalnych rozwiązań problemów narkotykowych na terenie miasta Katowic jak i województwa śląskiego. Nasi wolontariusze i pracownicy uczestniczą w wielu konferencjach i szkoleniach promując również działalność stowarzyszenia. Ważnym jest, iż Punkt Konsultacyjny funkcjonuje od poniedziałku do piątku, co daje możliwość zdobycia pomocy przez naszych odbiorców.

1 http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Towarzystwo_Zapobiegania_Narkomanii

2 A.Nowak E.Wysocka, Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie. Elementy patologii społecznej, Katowice 2001,s.248

3 Tamże,s.248 
 
 
 
  

O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA