Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
ODDZIAŁ KATOWICE
O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TELEFON ZAUFANIA
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM ORAZ GRUPA PRACY NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI DLA KOBIET
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
CANDIS - PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

Warsztaty oraz szkolenia dotyczące profilaktyki uzależnień, to oferta skierowana do wszystkich grup zawodowych, które zainteresowane są:

 

  • zdobyciem wiedzy na temat uzależnień i profilaktyki problemowej

 

  • zdobyciem wiedzy na temat różnorodnych środków psychoaktywnych

 

  • informacją dotyczącą Ustawy O Przeciwdziałaniu Narkomanii

 

  • nabyciem umiejętności rozmowy z osobami eskperymentującymi, pierwszej interwencji

 

  • inforamcjami i warsztatami z zakresu HIV/ AIDS

 

Do tej pory w naszych warsztatach lub szkoleniach brali udział przedstawiciele takich grup zawodowych, jak: nauczyciele, pedagodzy szkolni, policjanci i strażnicy miejscy, pielęgniarki i położne, pracownicy medycyny szkolnej, pracownicy socjalni i kuratorzy sądowi.

 

Warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień to także oferta skierowana do:

 

  • grup przedszkolnych

 

  • uczniów

 

  • studentów

 

  • wychowanków placówek wychowawczo - opiekuńczych

 

  • dzieci oraz młodzieży uczęszczających do świetlic środowiskowych

 

Tworząc szkolenia lub warsztaty profilaktyczne opieramy się na znanych i sprawdzonych programach profilaktycznych rekomendowanych m.in.przez Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zajęcia prowadzą pedagodzy oraz psychologowie.

 

Zapraszamy do brania udziału w warsztatach i szkoleniach profilaktycznych i zachęcamy do kontaktu z nami pod naszym numerem telefonu, w  celu ustalenia tematów oraz terminów  spotkań. 

 

Aktulanie realizujemy program profilaktyczny w szkołach na terenie miasta Jastrzębie Zdrój Szansa dla każdego współfinansowany przez UM Jastrzębie Zdrój. 

O NAS
NASZA OFERTA
NASZ ZESPÓŁ
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIE - specjalista/instruktor terapii
CZYTELNIA
GALERIE
LINKI
KONTAKT
SEMINARIUM PROFILAKTYKA