O NASNASZA OFERTANASZ ZESPÓŁAKTUALNOŚCISZKOLENIE - specjalista/instruktor terapiiCZYTELNIAGALERIEForumLINKIKONTAKT
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii ODDZIAŁ KATOWICE
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
TELEFON ZAUFANIA
WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
GRUPA ZAPOBIEGANIA NAWROTOM ORAZ GRUPA PRACY NAD POCZUCIEM WŁASNEJ WARTOŚCI DLA KOBIET
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW
PROGRAM PROFILAKTYCZNY FreD
GRUPA EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNA DLA MŁODZIEŻY
PROGRAM TERAPEUTYCZNY "EDUKACJA - MOTYWACJA" DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
CANDIS - PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA PROBLEMOWYCH UŻYTKOWNIKÓW MARIHUANY
GRUPA WSPARCIA ORAZ WARSZTATY DLA RODZICÓW

 

 

Zapraszamy na grupę wsparcia z elementami psychoedukacji dla rodziców młodzieży lub dorosłych osób uzależnionych od narkotyków.

Grupa odbywa się w co drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 - 19.00.

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy rodziców, których dzieci są uzależnione od narkotyków/ zażywają narkotyki, leczyły się już kiedyś lub nigdy nie podjęły leczenia, a rodzice wiedzą, że problem istnieje od dłuższego czasu.

Uczestnictwo w grupie obejmuje cykl 10 spotkań.

Tematyka spotkań składa się z części dotyczącej relacji i kontaktu z dzieckiem (poruszane zagadnienie to: moja miłość do dziecka, konsekwencja w relacji z dzieckiem, bezsilność związana w braniem narkotyków, uzależnienie dziecka) oraz części dotyczącej funkcjonowania rodzica (moje emocje, mój kontakt ze światem zewnętrznym, moje cele i potrzeby, miejsce grupy w moim życiu).


Celem grupy jest wymiana informacji oraz doświadczeń, wzajemne dawanie sobie wsparcia.

Program wsparcia dla rodziców poszrzony został o grupę dla rodziców dzieci uzależnionch od marihuany.

Program poszerzony o dwugodzinny warsztaty 
doskonalenia umiejętności radzenia sobie z uzależnieniem od narkotyków dziecka adresowane do rodziców, w terminach dodatkowych, podawanych na bieżąco.
Terminy warsztatów - 24.07.2018; 31.07.2018; 7.08.2018; 14.08.2018; 11.09; 25.09; 2.10; 16.10; 13.11; 27.11; 11.12 oraz 18.12.2018


Grupa prowadzona jest przez Barbarę Szczyrbę - Maroń - psychologa, specjalistę terapii uzależnień

 
Program współfinansowany jest przez Urząd Miasta Katowice oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

       

           Uczestnictwo w grupie musi zostać wcześniej potwierdzone, tak więc prosimy chętne osoby o kontakt z naszą Poradnią/ Punktem Konsultacyjnym.

Osoby chętne do uczestnictwa w grupie podpisują kontrakt na cykl 10 spotkań.

ZAPRASZAMY!!

 

 

Harmonogram spotkań grupowych na rok 2018:

02.01.2018    9.01.2018

6.02.2018      20.02.2018 

06.03.2018     20.03.2018  

10.04.2018    24.04.2018 

15.05.2018    22.05.2018

5.06.2018    19.06.2018
    17.07.2018

      14.08.2018  

04.09.2018    18.09.2018

09.10.2018    23.10.2018 

06.11.2018    20.11.2018 
                                                      04.12.2018    18.12.2018
                                                               


UWAGA!!!

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych rodziców lub tych, którzy zakończyli cykl spotkań w grupie terapeutycznej prowadzonej w PTZN oddział Katowice, do uczestnictwa i  wzajemnego wspierania się oraz wymiany informacji w grupie samopomocowej RODZICE - RODZICOM! 


Grupę RODZICE - RODZICOM  stworzyli rodzice, którzy zakończyli terapię w naszym Punkcie Konsultacyjnym, a chcą kontynuować wzajemną wymianę pomocy....

Grupa spotyka się w co drugi czwartek w godzinach 17.00 - 19.00, w salce przy Punkcie Konsultacyjnym Ewangelickiego Centrum Diakonijnego w Katowicach ul. Dudy Gracza 6.

Aktualny harmonogram znajduje się w zakładce FORUM - grupa dla rodziców.

Grupa ma charakter otwarty (rodzice zapraszają wszystkich dotkniętych problemem używania narkotyków przez dzieci), jest organizowana przez rodziców w oparciu o programy wspólnot samopomocowych.

POLECAMY!!!!

 

Jednocześnie dziękujemy serdecznie Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Katowicach za życzliwość, współpracę oraz udostępnienie salki na potrzeby spotkań grupy.