ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Aktualności

Poradnia Terapii Uzależnien

Do Psychoterapeutów  Uzależnień

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić  do wzięcia udziału w konferencji dla psychoterapeutów uzależnień pt. „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”, która odbędzie się 12.10.2022 r. w Toruniu. Organizatorem wydarzenia jest Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień iWspółuzależnienia w Toruniu. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Gościem konferencji będzie   Dyrektor KCPU Pan dr Piotr Jabłoński

W związku z zakończeniem prac nad nowym kodeksem etyki psychoterapeuty uzależnień, które zainicjowało Krajowe Centrum Profilaktyki Uzależnień, pragniemy zwrócić uwagę środowiska na ten istotny aspekt naszej pracy. Chcemy poruszyć najważniejsze aspekty etyki, w obszarze deontologii zawodowej ukierunkowanej na dobro człowieka i pozostającej w jego służbie. Celem konferencji będzie skłonienie środowiska psychoterapeutów uzależnień do refleksji teoretycznej, jak i codziennej praktyki nad zagadnieniami etycznymi w kształtującym się zawodzie psychoterapeuty uzależnień jako zawodu zaufania publicznego. Aktywny udział w konferencji i swoje wystąpienia potwierdzili:

– dr hab. Marcin Zdrenka, prof. UMK, który jako filozof odniesie się do pracy i postaw terapeutów,

– dr n. hum. Ireneusz Kaczmarczyk, redaktor naczelny czasopisma „Terapia Osób Uzależnionych i ich bliskich”,

– dr n. pr. Kamila Kocańda, która przedstawi zagadnienia związane z różnymi aspektami prawa wykonywania zawodów medycznych,

– pan Rajmund Janowski, członek Rady Superwizorów i zespołu pracującego nad nowym kodeksem etyki,

– pan Janusz Strzelecki przewodniczący zespołu pracującego nad kodeksem etyki.

Poza wystąpieniami prelegentów planujemy dyskusję panelową z udziałem prelegentów i audytorium.

Spotkanie to może stać się miejscem wymiany doświadczeń, które wpłyną na jakość realizowanych przez placówki świadczeń.

Będziemy zaszczyceni przychylnym ustosunkowaniem się do naszego zaproszenia

Informacje organizacyjne:

Konferencja: „Etyka i etos w zawodzie psychoterapeuty uzależnień”

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3, Toruńsala – V piętro

Data: 12.10.2022 r. recepcja od godz. 9.30 rozpoczęcie konferencji – godz. 10.00

Zgłoszenia: konferencja@wotuiw.torun.pl

Informacje aktualne – www.wotuiw.torun.pl

Szkolenie w dziedzinie  uzależnienia – PTZN o/Katowice

Harmonogram sesji –  październik 2022r. -PROJEKT

    Data    Godziny zajęć   Sesja realizacja  na  Wydziale Teologicznym  w Katowicach  sala 407    Wykładowca
  14.10                              10.00-18.30WARSZTAT: Redukcja szkód  w psychoterapii osób uzależnionych od narkotyków

SPRAWDZIAN wiedzy – umiejętności terapeutyczne, kontakt terapeutyczny indywidualny i z grupą /społecznością terapeutyczną
WYKŁAD:   Aspekty etyczne w psychoterapii uzależnień     
Krzysztof Czekaj
 
15.10                              9.00-17.30WARSZTAT: Aspekty etyczne w psychoterapii uzależnień. c.d.-10g  Krzysztof Czekaj
  16.109.00-17.30  WARSZTAT: Oddziaływania ukierunkowane na poprawę zdolności funkcjonowania  społecznego pacjentów . CZ.1  Zintegrowany model opieki nad pacjentem.- oddziaływania medyczne, środowiskowe, psychospołeczne.      Małgorzata Matusik-Belik