ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Grupa dla rodziców

Wsparcie rodziców dzieci uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem to istotny element naszej działalności.

Wsparcie, poradnictwo, jak również psychoterapia dla rodzin osób uzależnionych może odbywać się w formie indywidualnej, ale także grupowej.

Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji, to od wielu lat stały punkt naszej działalności.

Grupa prowadzona jest co drugi wtorek każdego miesiąca, w godz. 17.00 – 19.00.

Tematyka spotkań składa się z części dotyczącej relacji i kontaktu z dzieckiem (poruszane zagadnienia to: moja miłość do dziecka, konsekwencja w relacji z dzieckiem, bezsilność związana w braniem narkotyków, uzależnienie dziecka) oraz części dotyczącej funkcjonowania rodzica (moje emocje, mój kontakt ze światem zewnętrznym, moje cele i potrzeby, miejsce grupy w moim życiu).

Celem grupy jest wymiana informacji i doświadczeń, wzajemne dawanie sobie wsparcia.

Wszystkie spotkania mają charakter warsztatowy i edukacyjny.

Grupę prowadzi Barbara Szczyrba – Maroń

Uczestnictwo w grupie musi być poprzedzone konsultacją indywidualną.

Terminy spotkań grupy dla rodziców w 2022:

5.04 19.04

10.05 24.05

7.06 21.06

5.07 19.07

9.08 23.08

6.09 20.09

4.10 18.10

8.11 22.11

6.12 20.12