40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Szkolenie

Poradnia Terapii Uzależnień

PTZN Katowice od 17 lat jest realizatorem specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Obecnie realizujemy:

  • XVI edycję szkolenia – etap staży i superwizji

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładkach:

Informacje ogólne o szkoleniu

Wiadomości organizacyjne dla uczestników

Informacje o egzaminie

Aktualności

Kontakt do realizatorów:

Małgorzata Polecińska 880 433 668

Jolanta Fura 32 206 82 17 (w godzinach pracy Poradni)