40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Grupa nawroty

Poradnia Terapii Uzależnień

Grupa odbywa w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 – 19.00

Na grupę zapobiegania nawrotom zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły podstawowe programy leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz utrzymują trzeźwość.

W trakcie trwania terapii w grupie zapobiegania nawrotom poruszane są takie tematy, jak:

  • asertywność
  • trzeźwy styl życia
  • objawy nawrotu
  • radzenie sobie ze stresem i napięciem dnia codziennego
  • relacje w życiu osoby trzeźwej
  • kryzysy i trudności
  • radości i satysfakcja

Czekamy na wszystkich zainteresowanych.

Grupę poprowadzi Tatiana Taraska – Kanowska.