40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Grupa dla uzależnionych

Poradnia Terapii Uzależnień

Grupa dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalcze, alkohol) to część programu „Motywacja – Edukacja”, na który składa się także terapia indywidualna.

Program grupy objmuje:

– edukację na temat uzależnienia;
– nabywanie tożsamości osoby uzależnionej;
– wprowadzanie trzeźwych schematów zachowań;
– rozbrajanie psychologicznych mechanizmów uzależnienia;
– motywację do zmian w funkcjonowaniu w różnych obszarach życia i monitorowanie tych zmian;
– wsparcie;
– motywację do kontynuacji terapii w systemie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Program „Motywacja – Edukacja” to min. pól roku terapii grupowej oraz indywidulanej.

Sesje grupowe odbywają się raz w tygodniu, w piątki, w godz. 17.00 – 19.00

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy:

  • osoby uzależnione, które nie ukończyły innych form terapii i chcą u nas uczestniczyć w całościowej terapii uzależnień
  • osoby uzależnione, które uczęszczały na terapię uzależnień w innych miejscach i nie ukończyły procesu terapii
  • osoby uzależnione, które czekają na terapię np. w ośrodkach stacjonarnych i chcą wzmocnić motywację do dalszej terapii

Uczestnictwo w grupie zakłada utrzymywanie abstynencji narkotykowej oraz alkoholowej.

Grupę dla uzależnionych prowadzi Tatiana Taraska – Kanowska.