ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Aktualności

Szkolenie w dziedzinie  uzależnienia – PTZN o/Katowice

Harmonogram sesji –  październik 2022r.