40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Szkolenie – informacje ogólne

Poradnia Terapii Uzależnień

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice jest realizatorem szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień, w zakresie specjalista psychoterapii uzależnień oraz instruktor terapii uzależnień.

Ukończenie części teoretycznej szkolenia, stażu oraz superwizji upoważnia do przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego dla ubiegających się o Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień lub Instruktora Terapii Uzależnień.

Aktualnie w realizacji jest : XVI edycja szkolenia – etap stażu i superwizji

——————————————————————————————————————–


marzec 2023r.

PTZN KATOWICE informuje ,że w związku ze zmianą Ustawy regulującej proces szkolenia certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, nie będzie realizowało naboru na kolejną edycję szkolenia. W takiej samej sytuacji są wszystkie podmioty szkolące w Polsce , które realizowały rekomendowane szkolenia w dziedzinie uzależnienia. Oznacza to przerwę w naborach na szkolenie do czasu określenia nowego programu i zasad szkolenia oraz powołania nowych podmiotów szkolących.

Informacje dotyczące przyszłych szkoleń – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom tel.(22) 641 15 01 wew. 118         

——————————————————————————————————————–


INFORMACJE o podmiocie szkolącym:

    Podmiot szkolący    POLSKIE  TOWARZYSTWO  ZAPOBIEGANIA  NARKOMANII Oddział Katowice
Rekomendacja Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii                             
( aktualnie: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom)        do prowadzenia szkolenia w dziedzinie uzależnienia,            
przygotowującego  do uzyskania certyfikatu zawodowego specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień
Kontakt w sprawach szkolenia w KCPU:                                    
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54,      02-776 Warszawa
tel. (22) 641 15 01 wew. 118;         ,  www.narkomania.gov.pl.
Adres podmiotu szkolącego – biuro szkolenia i  adres do korespondencji                   POLSKIE  TOWARZYSTWO  ZAPOBIEGANIA  NARKOMANII Oddział Katowice 40-009 Katowice ul. Warszawska 19  
REGON: 001267024-00151 NIP:  6342345030
Kontakt: 
Jolanta Fura kierownik szkolenia  Tel :  32 206 82 17 ( po godz.15.00); kom.603 480 465
Małgorzata Polecińska kierownik szkolenia  Tel.  880 433 668 ;    e-mail:  rzata@tlen.pl  
Biuro  PTZN i biuro szkolenia w Katowicach  Tel : 32 206 82 17; biuro@ptzn.katowice.pl  
  Strona internetowa  www.ptzn.katowice.pl
Maria MacherzyńskaksięgowaTel. 730 001 882;   32-7782453     ;    e-mail:  biuro@ekspertgf.pl                             
  Konto do wpłat  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii o/Katowice PKO BP S.A.  89  1020  2313  0000  3602  0188  2026
Miejsce realizacji szkoleniaWydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Katowice, ul. Jordana 18;  I  i  IV piętro
Zajęcia on-line:   platforma Zoom


INFORMACJE  O REALIZATORACH i zadaniach w programie szkolenia-XVI E

 Wykładowcy  Zadania w programie
  1.dr  MARIA JOHN-BORYS – psycholog ,psychoterapeuta, wieloletni Kierownik Pracowni Psychologii  Kliniczno- Wychowawczej Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Śląskiego ,  trener i superwizor treningu  PTP, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS    wykłady, warsztaty, treningi, seminaria
2.  dr nauk med. AGNIESZKA PISARSKA – psycholog, doktor nauk medycznych, adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,  wykład,                      warsztat
3. dr BERNADETA LELONEK-KULETA – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący (certyfikat nr 83), adiunkt w Katedrze Psychoprofilaktyki Społecznej KUL w Lublinie, badacz hazardu patologicznego i uzależnień od nowych technologii    wykład ,                         warsztat
4.dr nauk med.  KRZYSZTOF KRYSTA –  psychiatra ,pracownik Katedry i  Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach, z doświadczeniem w pracy z osobami z podwójną diagnozą    wykłady
5.dr nauk przyr. IRENEUSZ KAFLIK –psycholog kliniczny, psychoterapeuta, lider Grup Balinta, Ośrodek Usług Psychologicznych w Częstochowie    warsztaty
6.JOLANTA FURA – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik katowickiego oddziału PTZN – Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach,  wykłady ,warsztaty , kierownik programu
7.MAŁGORZATA  POLECIŃSKA– psycholog, specjalista psychoterapii  uzależnień, trener treningu psychologicznego PTP, superwizor, mediator, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS – Ośrodek  Rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych  w Czechowicach-Dziedzicach,                                                                                                     wykłady, warsztaty, treningi, superwizja, kierownik programu
8.MAŁGORZATA   KOWALCZE – psycholog kliniczny , psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,  superwizor , trener PTP , Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze , współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS    wykłady, warsztaty, treningi, superwizja
9. EWA ORZEŁ-MANTHEY– psychoterapeuta certyfikat SNPiTR PTP, specjalista psychoterapii uzależnień  certyfikat PARPA, terapeuta psychodramy certyfikat  PAFE  – Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach    warsztat
10.MAŁGORZATA  MATUSIK – BELIK – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS , Ośrodek Pomocy Psychologicznej w Raciborzu.                                   wykłady, warsztaty
11.AGNIESZKA  KOLANO – psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, – współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS ,Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze                                                                                                          wykłady,                  warsztaty
12.HALINA  BULSKA-SOBUSIK – psycholog , specjalista psychoterapii uzależnień,  specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS , Poradnia  Leczenia Uzależnień Alkoholowych i Wspóluzależnień Szpital Powiatowy w Zawierciu; psychoterapeuta w procesie certyfikacji.    warsztaty
13.EWA  ZAJĄC-ŁĘKAWA – pedagog, socjoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta TPB w trakcie certyfikacji, Ośrodek Leczenia Uzależnień Primum Vivere w Kozachtreningi
14.BARTOSZ  SZETELA – lekarz, specjalista chorób zakaźnych, specjalista psychoterapii uzależnień ,asystent w Klinice i Katedrze Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu    wykłady
15.ANDRZEJ  KŁODA – specjalista psychiatra, psychoterapeuta certyfikat SNPiTR PTP, kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego w Cieszynie                                       wykłady
17.MICHAŁ KURDZIEJ- psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, Centrum Psychiatrii w Katowicach    wykład
18.KRZYSZTOF  CZEKAJ – pedagog , specjalista psychoterapii uzależnień , superwizor, trener dialogu motywującego, współpracownik dydaktyczny Uniwersytetu SWPS – Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach  wykłady, warsztaty, superwizja
19.PIOTR  WIECZORKOWSKI– psycholog kliniczny , psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień,  warsztaty
20.GRZEGORZ ROMANOW    specjalista psychoterapii uzależnień, prawnik, Zakład Lecznictwa Odwykowego „Szansa” w Pławniowicach                                                                                                                                               wykład

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia w dziedzinie terapii uzależnień:


Zarządzenie Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

w sprawie superwizji klinicznej


Zarządzenie Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

w sprawie staży klinicznych