ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Grupa nawroty

Od czerwca 2022r., w naszej Poradni wznawia działanie Grupa zapobiegania nawrotom w uzależnieniu.

Do 2021 był to jeden ze stałych punktów naszej działalności, który zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem.

Grupa będzie się odbywała w każdy poniedziałek w godzinach 17.00 – 19.00

Pierwsze spotkanie grupy będzie miało miejsce 6.06.2022, godz. 17.00

Na grupę zapobiegania nawrotom zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły podstawowe programy leczenia uzależnień od środków psychoaktywnych oraz utrzymują trzeźwość.

Czekamy na wszystkich zainteresowanych.

Grupę poprowadzi Tatiana Taraska – Kanowska.