40-009, Katowice, Polska
322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Nasza oferta

Poradnia Terapii Uzależnień

W ramach działania Poradni dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

oraz Współuzależnionych PTZN Katowice oferuje:

Poradnictwo, w tym informacje indywidualne i telefoniczne

Terapię indywidualną i rodzinną

Kolportaż ulotek i plakatów profilaktycznych

Grupę edukacyjną dla osób uzależnionych

Grupę wsparcia dla rodziców osób uzależnionych

Grupę zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży i innych grup zainteresowanych

Indywidualny program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających marihuanę Candis

Pracujemy codziennie w następujących godzinach:

Poniedziałek 10.00 do 19.00

Wtorek 15.00 do 19.00

Środa 10.00 do 19.00

Czwartek 10.00 do19.00

Piątek 15.00 do 19.00


Porady oraz psychoterapia indywidualna i rodzinna dla osób uzależnionych, eksperymentujących oraz ich bliskich i rodzin, w tym indywidualny program terapeutyczny dla osób szkodliwie używających marihuanę – Candis

– CODZIENNIE W GODZINACH DZIAŁALNOŚCI PORADNI

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych od narkotyków/ zażywających narkotyki

– CO DRUGI WTOREK 17.00 – 19.00

Grupa „EDUKACJA – MOTYWACJA” dla osób uzależnionych

– PIĄTKI 17.00 – 19.00

Grupa zapobiegania nawrotom w uzależnieniu

– PONIEDZIAŁKI 17.00 – 19.00

Warsztaty oraz szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień

– PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU