Grupa dla rodziców

Wsparcie rodziców dzieci uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem to istotny element naszej działalności.

Wsparcie, poradnictwo, jak również psychoterapia dla rodzin osób uzależnionych może odbywać się w formie indywidualnej, ale także grupowej.

Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji, to od wielu lat stały punkt naszej działalności.

Grupa prowadzona jest co drugi wtorek każdego miesiąca, w godz. 17.00 – 19.00.

Tematyka spotkań składa się z części dotyczącej relacji i kontaktu z dzieckiem (poruszane zagadnienia to: moja miłość do dziecka, konsekwencja w relacji z dzieckiem, bezsilność związana w braniem narkotyków, uzależnienie dziecka) oraz części dotyczącej funkcjonowania rodzica (moje emocje, mój kontakt ze światem zewnętrznym, moje cele i potrzeby, miejsce grupy w moim życiu).

Celem grupy jest wymiana informacji i doświadczeń, wzajemne dawanie sobie wsparcia.

Wszystkie spotkania mają charakter warsztatowy i edukacyjny.

Grupę prowadzi Barbara Szczyrba – Maroń

Uczestnictwo w grupie musi być poprzedzone konsultacją indywidualną.

Terminy spotkań grupy dla rodziców w 2023:

3.01; 17.01

7.02; 21.02

7.03; 21.03

4.04; 18.04

9.05; 23.05

6.06; 20.06

4.07; 18.07

8.08; 22.08

5.09; 19.09

3.10; 17.10

7.11; 21.11

5.12; 19.12