ul. Warszawska 19, 40-009, Katowice, Polska
+322068217
biuro@ptzn.katowice.pl

Szkolenie

Poradnia Terapii Uzależnien

PTZN Katowice od 17 lat jest realizatorem specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Obecnie realizujemy:

  • XV edycję szkolenia (etap staży i superwizji)
  • XVI edycję szklolenia (do końca 2023r.)

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się w zakładkach:

Informacje ogólne o szkoleniu

Wiadomości organizacyjne dla uczestników

Informacje o egzaminie

Aktualności

Kontakt do realizatorów:

Małgorzata Polecińska 880433668

Jolanta Fura 32 206 82 17 (w godzinach pracy Poradni)